ELS HÀBITS Curs 2011-12

 Els nens no assolien un seguit de comportaments i de conductes que els professors anàven recalcant i repetint amb força insistència, és per això que el claustre es va plantejar un treball d’hàbits d’una forma més sistematitzada i treballar tots els mateixos hàbits adaptats a cada curs durant el mateix periode de temps.

   Es treballaran els hàbits que facilitin al màxim la realització de les activitats escolars i les relacions personals.

  • Hàbits personals
  • Hàbits relacionals
  • Hàbits de treball

OBJECTIUS 

Amb el treball d’aquests hàbits es preten:

  • Facilitar la tasca d’adquisició d’aprenentatges a l’alumne.
  • Dotar al nen de més autonomia personal respecte de l’adult.
  • Fomentar l’adquisició d’uns comportaments que li permetin seguir tot el procés de socialització dins i fora de l’àmbit escolar.

CURS  2011/12

HÀBIT PERSONAL:  Utilitzar un llenguatge correcte

1r TRIMESTRE      (Octubre)

                Tasca 1                 Tasca 2 
   ED.INFANTIL No dir paraules lletges No utilitzar paraules racistes

HÀBIT RELACIONAL:  Estar d’acord a treballar amb tothom

1r TRIMESTRE      (Novembre)

   ED.INFANTIL Acceptar els companys detaula Acceptar els companys deracó

HÀBIT DE TREBALL:  Presentar els treballs de manera acurada

1r TRIMESTRE      (Desembre)

   ED.INFANTIL Posar la data, el nom iacabar bé la feina No doblegar el full
  

CURS  2011/12

HÀBIT PERSONAL:  Millorar l’autonomia personal

2n TRIMESTRE      (Gener)

                Tasca 1                  Tasca 2 
   ED.

INFANTIL

Fer-se càrrec de lesseves pertinences Recollir les joguines 

HÀBIT RELACIONAL:  Col·laborar en el treball grupal

2n TRIMESTRE      (Febrer)

   ED.

INFANTIL

Compartir el material Escoltar als companysquan parlen

HÀBIT DE TREBALL:  Memoritzar

2n TRIMESTRE   (Març)

   ED.

INFANTIL

Escoltar les consignesque diu la mestra Aprendre poemes,cançons, rutines

 

CURS  2011/12

HÀBIT PERSONAL:  Millorar l’autonomia personal

2n TRIMESTRE      (Gener)

                Tasca 1                 Tasca 2 
   ED.

INFANTIL

Fer-se càrrec de lesseves pertinences Recollir les joguines 

HÀBIT RELACIONAL:  Col·laborar en el treball grupal

2n TRIMESTRE      (Febrer)

   ED.

INFANTIL

Compartir el material Escoltar als companysquan parlen

HÀBIT DE TREBALL:  Memoritzar

2n TRIMESTRE   (Març)

   ED.

INFANTIL

Escoltar les consignesque diu la mestra Aprendre poemes,cançons, rutines

 


Anuncis

Leave a comment »

DIMECRES DIA DE LA FRUITA

NOTA

 A l’escola hem vist la necessitat de que els nenes i les nenes d’educació infantil s’habituïn a menjar de manera més saludable a l’hora d’esmorzar i reduir el consum de brioxeria.

Per tal que aquesta intervenció sigui profitosa és molt important que també se li doni suport des de casa.

Es per aquest motiu que a partir d’aquesta setmana recomanem que els dimecres portin per esmorzar una peça de fruita rentada i tallada dins d’un taper .

Esperem contribuir a la promoció d’hàbits de consum més saludables i en conseqüència reduir el risc de patir determinades malalties com l’obesitat i la diabetis.

 Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Leave a comment »

LA TARDOR

Ja ha arribat la tardor a l’escola. Durant aquests dies veurem els canvis que es donen a la natura que ens envolta. Aqui us deixem un tast perquè el visualitzeu amb els nens i pogueu fer conversa.

Leave a comment »